เวทีเสวนา”วิกฤต 2 องศา วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตสังคม”

เวทีเสวนา”วิกฤต 2 องศา วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตสังคม”

  • By :
  • Category : news
  • Comment : 0

“บางจาก” จัดเสวนา“วิกฤต 2 องศา วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตสังคม” วอนทุกฝ่ายร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซต์และควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มองว่า จากสภาพภูมิอากาศจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น

ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม และยังเชื่อมโยงไปถึงการดำรงชีวิตในสังคมของมนุษย์และที่ร้ายไปกว่านั้นยังส่งผลต่อภาคการเกษตร ฤดูกาลผิดปกติ การเพาะปลูกเสียหาย ผลผลิตลดลง มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ผลผวงส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมต่างๆที่มนุษย์กระทำ ความเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางอุตสาหกรรม และพฤติกรรมการบริโภคของผู้คน ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่สูงจนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน “ก๊าซเรือนกระจก” (Greenhouse Gas) เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน เป็นก๊าซที่มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ เพราะหากบรรยากาศโลกปราศจากก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศแล้ว จะทำให้อุณหภูมิในตอนกลางวันร้อนจัดและหนาวจัดในเวลากลางคืน และการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกจะส่งผลให้ชั้นบรรยากาศมีความสามารถในการกักเก็บรังสีความร้อนได้มากขึ้น” นายชัยวัฒน์ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews
 

admin