ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน กทม.พร้อมรับมือ 7 วันอันตราย

ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน กทม.พร้อมรับมือ 7 วันอันตราย

สำนักงานเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ ในการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น การจัดทีมพยาบาลในการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการบริการส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ส่วนการคาดการณ์จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตช่วง 7 วันอันตรายประจำปี 2561 ศูนย์เอราวัณคาดจะมีจำนวนอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากการปีนี้ได้มีจำนวนวันหยุดเพิ่มขึ้นถึง 5 วัน ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางหลายเส้นทาง และมีการเฉลิมฉลองยาวนานหลายวัน ทำให้เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุ ทั้งการดื่มสุราของมึนเมา ไม่สวมหมวกนิรภัย หรือไม่รัดเข็มขัดขณะขับขี่ยวดยานพาหนะ อย่างไรก็ตาม ศูนย์เอราวัณ ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้มีการควบคุมความเร็วและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น และเจ้าหน้าที่เทศกิจในการช่วยกันสอดส่องดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้ขอความร่วมมือภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงกลางคืนภายหลังรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ต้องกำชับไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะเมื่อเกิดอาการมึนเมา เป็นต้น นอกจากนี้ กทม.โดยสำนักอนามัยได้จัดหน่วยแพทย์บริการประชาชนรอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 50 จุด โดยเฉพาะจุดเล่นน้ำสงกรานต์ของกทม.และภาคเอกชน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

admin