รัฐบาลดันโอทอปสู่ตลาดออนไลน์

รัฐบาลดันโอทอปสู่ตลาดออนไลน์

  • By :
  • Category : news
  • Comment : 0

รัฐบาลเดินหน้าผลักดันสินค้าโอทอปสู่ตลาดออนไลน์ หวังผลักดันรายได้ 1.8 แสนล้านบาทในปี 61

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) หวังผลักดันสินค้าสู่ตลาดออนไลน์ จากปัจจุบันมีมูลการค้ายอดรายได้สินค้าโอทอปประมาณ 153,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 184,000 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านท่องเที่ยว 150 ผลิตภัณฑ์ 49 จังหวัด ที่ประชุมกำชับให้หลายหน่วยงานร่วมกันพัฒนา อาทิ การร่วมมือมหาวิทยาลัยพัฒนาสินค้า การออกแบบ ยกระดับสินค้าโอทอป การนำสินค้าอาหาร สินค้าเกษตรแปรรูป ของชำร่วยของฝาก หวังส่งออกผ่านตลาดออนไลน์

นอกจากนี้ มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานสินค้าโอทอปเพิ่มจากงานโอทอปกลางปี โอทอปปลายปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับทราบและลงพื้นที่เข้าไปเยี่ยมชมได้ถึงแหล่งเที่ยวชุมชนในต่างจังหวัด เพราะนักท่องเที่ยวเข้าประเทศกว่า 40 ล้านคนต่อปี ขณะที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนปี 2561 พัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดร่วมกับ 8 กระทรวง 21 หน่วยงาน 1,237 ล้านบาท และยังจัดงบประมาณประจำปี 2561 ทั้งด้านบุคลากร การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการเสริมสร้างความเข้มแข็งประมาณ 7,000 ล้านบาท มุ่งเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มสินค้าโอทอป 4,000 ราย จำนวน 75,332 ผลิตภัณฑ์ จากปัจจุบันมีสินค้าโอทอป 61,582 ราย จำนวน 126,462 ผลิตภัณฑ์

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า หลายหน่วยงานต้องร่วมกันส่งเสริมสินค้าโอทอบทั้งการศึกษาพฤติกรรมบริโภคสินค้าไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนต้องการบริโภคอะไรบ้าง เพื่อใช้ตลาดเป็นตัวนำและส่งเสริมให้ชาวบ้านผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยตั้งเป้าผลักดันสินค้าโอทอปนับแสนรายขึ้นวางจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ ทั้ง Thaitrade.com และเว็บไซต์ต่าง ๆ การส่งเสริมผ่านนวัตวิถี เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเจรจาเปิดช้อปตามสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ ภูเก็ต เชียงราย อู่ตะเภา และส่งเสริมผลไม้แปรรูป โดยคัดเลือกโอทอปซีเล็คประมาณ 3,000 ราย นำสินค้าที่คัดเลือกมาขายในช้อปสนามบิน และพร้อมผลักดันสินค้านำขึ้นขายบนเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ ในขั้นต่อไป.-สำนักข่าวไทย

admin