ปตท.มอบเกียรติบัตรกำเนิดวิทย์รุ่นแรก

ปตท.มอบเกียรติบัตรกำเนิดวิทย์รุ่นแรก

  • By :
  • Category : news
  • Comment : 0

ปตท.มอบเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์รุ่นแรก มุ่งส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โรงเรียนกำเนิดวิทย์และมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรก รวมทั้งสิ้น 71 คน ในโอกาสสำเร็จการศึกษา

ทั้งนี้ นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีผลงานโดดเด่น สามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ ปตท.มุ่งหวังจะส่งเสริมคนดีและคนเก่งที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อเป็นนักวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้ประเทศได้ อาทิ ผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ หรือ Exit Exam ด้วยข้อสอบ TOEFL ITP นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 555.28 คะแนน ผลการสอบ AP course ของ college broad สหรัฐอเมริกา นักเรียนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่เข้าสอบร้อยละ 94.3 ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ขณะที่นักเรียนทั่วโลกที่เข้าสอบประมาณ 2,762,366 คน ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 60.3

ขณะที่นักเรียนกำเนิดวิทย์รุ่นแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้รับข้อเสนอให้เข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศถึง 48 คน จาก 71 คน และในจำนวนนี้ได้ทุนไปศึกษาต่อสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ถึง 16 คน นอกจากนี้ ผลงานวิจัยของนักเรียน 3 เรื่อง ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และอีก 2 เรื่อง ได้รับเชิญให้ไปนำเสนอที่ประชุมวิชาการที่เป็นเวทีสำหรับนักวิจัยระดับนานาชาติมาเสนอผลงาน แม้ว่าโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีอายุเพียง 3 ปี แต่นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยได้รับเหรียญรางวัลต่างๆจำนวนมาก.- สำนักข่าวไทย

admin