จับตาวาระประชุมครม.ด้านเศรษฐกิจวันนี้ 

จับตาวาระประชุมครม.ด้านเศรษฐกิจวันนี้ 

  • By :
  • Category : news
  • Comment : 0

การประชุมครม.วันนี้ “พล.อ.ประวิตร” รับหน้าที่ประธานประชุมแทนนายกฯ มีวาระเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่อง วันนี้ (5 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครม.วันนี้ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมครม.แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ซึ่งยังอยู่ระหว่างนำคณะเข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือกลุ่มบริคส์ ที่ประเทศจีน โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่อง เช่น กระทรวงการคลังเสนอเรื่องความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ขณะที่วาระที่น่าสนใจอื่นๆ มีทั้ง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเสนอเรื่องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.59 เพื่อขอขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่มีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 2 และกระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีพ.ศ 2557 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี (เส้นทางที่ 1) เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

admin